Postup

 1. Rozhovor se zákazníkem
 2. Sběr údajů o zahradě (vyměření pozemku a staveb na něm; foto stávající zahrady, rostlin, výhledů, domu)
 3. Vytvoření několika variant řešení (vizualizace v počítačovém programu nebo předložení situačních plánů) a konzultace
 4. Dodání situačního plánu a výsadbového plánu vybraného návrhu
 5. Dodání seznamu rostlin a popisu návrhu
 6. Dodání počítačové vizualizace budoucí zahrady v jednotlivých pohledech na zahradní partie nebo případně v podobě videa.

Příklad konkrétního postupu:

1. Rozhovor se zákazníkem:

Moje otázky:

 • K čemu má zahrada sloužit? Co chcete na zahradě dělat?
 • Budou si v ní hrát děti?
 • Je něco, co se vám na zahradách líbí?
 • Budou budovány vodní nádrže? Jaké?
 • Plánujete přívod elektřiny do některých částí? K jakému účelu?
 • Má být zahrada i jako užitková?
 • Existují nějaká omezení?

Odpovědi a přání zákazníka:

 • Zamýšlíme vybudovat bazén mezi domem a zahradním domkem
 • Vedle domu plánujeme místo k zaparkování pro 2-3 vozy
 • Většinu původních dřevin chceme zachovat
 • Někde na dohled z terasy by mělo být místo pro hry dětí
 • Rádi bychom zakryli výhled na paneláky
 • Přivítali bychom záhon se zeleninou, případně několik ovocných stromů
 • Velkou dlážděnou plochu před domem by měly oživit nádoby se zelení
 • Mezi oblíbené rostliny patří jehličnany, především stříbrný smrk a také škumpa

2. Sběr údajů o zahradě:

Pozemek 50 x 50 m se nachází v nivě potoka v přechodu městské zástavby v remízky a pole, sever je za zahradním domkem, zahrada zahrnuje stávající duby, trnky, malý ořešák, slivoň, přičemž několik stromů roste v jedné řadě šikmo k domu.

3. Tři varianty návrhu:

 • Návrh 1: využívá linii původních dřevin a novou výsadbu i stavbu bazénu orientuje v souladu s touto linií. Bazén je ze severu chráněn skupinou jehličnanů s oblíbeným stříbrným smrkem.
 • Návrh 2: bazén je položen podél plotu, jednoduchý návrh vychází z centrálního kruhu a menších kruhů v podobě záhonu, vodní nádrže a nášlapných kamenů, kruhy propojí veškeré stavby na zahradě do jednoho logického celku.
 • Návrh 3: z terasy u domu je výhled na barevnou kompozici za jezírkem tvořenou bílými kmeny bříz, červenolistými rujemi a panašovanými svídami. U terasy i ve výhledu na panelové domy jsou vysázeny škumpy a stříbrný smrček.

4. Výsadbové plány podle vybraného návrhu (Viz plán u návrhu 3):

5. Seznamy rostlin: Ke stažení ve formátu PDF (69 kB)