Naše nabídka

Úvodní slovo

Nabízím kompletní služby v oblasti návrhů a realizací rodinných zahrad a veřejné zeleně.

Prohlédnu Vaši zahradu, zhodnotím možnosti daného prostoru, zeptám se jaká jsou Vaše přání. Zaznamenám stávající stav a vypracuju jednu, nebo i několik variant možných úprav do situačního výkresu na pauzovací papír. Společně pak návrhy prodiskutujeme, až se dopracujeme ke konečné podobě návrhu. Po domluvě možno vytvořit i 3D vizualizace návrhu. Vždy vycházím z přání majitelů, aby nakonec i po letech to byli oni, kdo budou spokojeni se svou zahradou.

Veškeré své i jiné návrhy taktéž realizujeme a to včetně likvidace nežádoucí vegetace, terénních úprav, výsadeb, pokládky dlažeb a založení trávníků.

Specializuji se také na tvorbu skalek včetně pokládky velkých solitérních kamenů pomocí jeřábu. V mé nabídce najdete i solitérní kameny, přetvořené na malé vodní díla, které oživí a dají punc jedinečnosti každé zahradě.

my blog
interaktivní procházka zahradou