Obvyklá nabídka

Stylové návrhy japonské zahrady

Stylové návrhy nemusí znamenat pouze projektování zahrad v oblíbeném japonském stylu, ale může se také jednat o navržení zahrady v anglickém, mediteránním, přírodním či jiném stylu, podle představ a přání zákazníků.

Tradiční japonské zahrady jsou a zůstanou velmi inspirativní díky svým charakteristickým rysům:

  • Tradice tvorby zahrad je v Japonsku dlouhá tisíc let, vyvíjela se daleko déle než zahradní tradice v Evropě, z čehož plyne vybroušená a k dokonalosti dovedená kompozice japonských zahrad, která se snad svou propracovaností dá přirovnat v evropském prostoru k vývoji kompozice maleb. Všechny prvky v japonské zahradě spolu perfektně ladí, jsou to přírodní obrazy tvořené živými, neživými prvky přírody a stavbami. Z tohoto bodu plyne, jak důležité jsou proporce, umístění prvků a estetické hledisko, což vede k zahradám, v nichž už vůbec nenajdeme kvetoucí rostliny.
  • Japonsko je (nebo v některých aspektech bylo) převážně hornatou zemí se svahy pokrytými hustými vlhkými lesy, což se naprosto přirozeně promítá do vzhledu zahrad – použití štěrku a kamene, mechových koberců místo trávníků, vlhkomilných azalek, rostlin s patrovitou stavbou (původně rostoucí v lesním šeru), modelace terénu do tvaru hor apod.
  • Propojení náboženské tradice a zahrad, kdy zahrady odrážejí lidskou touhu po dokonalé harmonii, což opět směřuje k esteticky vyváženým kompozicím bez veškerých zbytečných, rozptylujících, od jediného cíle odvádějících prvků.
  • Pro nás nezvyklý význam má propojení staveb se zahradou, kdy přemístěním posuvných stěn vznikají odlišné obrazy venkovní kompozice zarámované stěnami a podlahou. Stavba se tak stává součástí celého uspořádání.
  • Japonci milují tvarové kontrasty – svislé tvary rostlin, vodopády, svislé hrany staveb s vodorovnou vodní plochou, vodorovně rostlými větvemi, do koule zastřiženými tvary nebo nepravidelný obrys kamene, rostliny nebo její části na pozadí jednotvárné plochy štěrku či vody apod.
  • Ale jsou také estetickými labužníky co se týká krás nabízených jarní nebo podzimní přírodou, od nepaměti obdivují na jaře rozkvetlé sakury, na podzim kontrastní barvy javorů; milují tedy také barevné kontrasty, když je nenabízí příroda, doplní zeleň rostlin či šeď kamenů červení doplňků (např. most, slunečník, ubrus, koberec u vchodu – vždy 1 věc v daném místě)
  • A nakonec je to soubor oblíbených rostlin, které v Japonsku při tvorbě zahrad uplatňují – borovice, třešně, javory, azalky, bambusy, vistárie. Mnohé z nich se pro docílení estetického záměru tvarují.